Výkon všech pracovníků firmy byl na vysoké profesionální úrovni. Při revizi mi bylo vše srozumitelně vysvětleno a navržen postup, kdy náš dům bude splňovat dané normy. Práce spojené s vyvložkováním komínu byly prováděny aktivně, postup detailně vysvětlen a mé otázky byly zodpovězeny vyčerpávajícím a příjemným způsobem.
Přístup pracovníků byl vstřícný a celkový dojem z nich byl takový, jaký si jen klient může přát.
Děkuji Hana Marková - Káraný, Na betonce 79, 723 076 215