Fouček Jaroslav
S prací mistra kominíka jsem byl velice spokojen - Horošany č.p 64