S Vašimi zaměstnanci jsme byli velmi spokojeni. Máte mladé, rychlé a šikovné zaměstance.
Děkujeme
pí Nezbedová - 739 495 890